Duyurular

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında staj yapan öğrencilerimiz, staj evraklarını 29 Eylül 2017 saat 17:00'ye kadar staj komisyonu üyesi Arş. Gör. Alkın Yılmaz Akter'e teslim etmelidir.

UYARI: Evraklarını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin stajları hiçbir mazeret kabul edilmeksizin reddedilecektir.