Duyurular

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılı için Anabilimdalımız YL ve Doktora programlarına alınacak öğrenci sınavları 23 Temmuz 2018 tarihinde saat 09:30'da Eski Bölüm Başkanlığında (B-Blok en üst kat) yapılacaktır. Öğrencilerin Bölüm Sekreteri Mustafa DAĞDEVİREN beyin odasına gelmeleri duyurulur (ve mülakat sınavı da yan odada -yani, eski Bölüm Başkanlığında- yapılacaktır).

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI