Duyurular
  1. 03-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doktora Yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerimizin Fen Bilimleri Enstitüsü resmi web sayfasındaki Belgeler sekmesi altında yer alan Öğrenci Formlarından Form Dr-4 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formunu doldurarak en geç 25 Şubat tarihine kadar Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 
  2. Doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır (M31/3).
  3. ÖSYM tarafından yapılan veya eşdeğerliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi bu forma (Form Dr-4) eklenmelidir.
  4. Tezli yüksek lisans sonrası başvurularda son 5 yıl içerisinde yapılan yabancı dil sınavından en az 55 puan, lisans sonrası doktora programı için başvurularda ise en az 75 puan alınması zorunludur.
  5. Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlaması ve AGNO’sunun ez az 3.00/4.00 olması gerekir. AGNO’su 3.00/4.00’ün altında olan öğrenciler, bu şartı sağlayana kadar danışmanının uygun göreceği ders/dersleri alır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır (M31/1).
  6. Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır (M31/2). Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama için bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır (M31/7). Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (M35/ç).