Endüstri Stajı

 

 • İlk olarak 20 iş günü İmalat stajı sonra 20 iş günü Tasarım stajı yapılmalıdır.

 • Staj defteri tek parçadan oluşmak zorundadır (Staj defteri kapağı, tüm formlar, çalışma çizelgesi, staj raporu ve teknik resimler). 

 • Tüm evraklar hazırlandıktan sonra ön kapak şeffaf ve arka kapak mavi olacak şekilde ciltletilmelidir (Spiralli de olabilir).

 • Staj raporu, el yazısı ile günlük olarak doldurulmalı (mavi tükenmez kalemle) ve en az 5 adet teknik resim (öğrencinin kendisi tarafından bilgisayarda veya elde çizilmiş) içermelidir.

 • Form 1'den 3 adet, diğer formlardan 1 adet olacak şekilde staj defteri içerisine eklenmelidir. Form 6 ve 7 sicil fişleridir, kapalı zarfta ve üzeri mühürlü olarak defterle birlikte gönderilmelidir.  

 • Form 1'de STAJ/İŞYERİ KOMİSYON ve AKADEMİK BİRİM ONAYI kısımları iş yerine doldurtulmayacak. Bu kısımlar bölüm staj komisyonu ve bölüm başkanı onayları içindir.

 • Fotoğraf istenen her formda fotoğraf olmak zorundadır. Fotoğrafsız evrak kabul edilemez.

 • Çalışma çizelgesinde konu başlıkları ile tarihler eksiksiz olarak sırası ile yazılmalıdır.

 • Formlarda tarih, imza gibi kısımlar doldurulurken hiçbir yerde silinti, kazıntı vb. şekilde değişiklikler olmamalıdır.

 • Stajlar, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler ders|eri bitene kadar staj yapamazlar. Fakat yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan, Mezuniyet için tek ders veya üç ders bütünleme sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler yarıyıl içerisinde, dönem sonu sınav döneminde sınavları olmay​an öğrenciler de sınav döneminde staj yapabilirler.

 • Stajlarını tamamlamayan öğrenci İşyeri Eğitimine katılamaz.

 • Staj sonunda, staj defterleri en geç Ekim ayının birinci haftası mesai bitimine kadar bölüm sekreteriliğine teslim edilmelidir.

 • Güncel bilgi ve formlara buradan ulaşılabilir.