Endüstriyel Tasarım Mühendisi

 "Endüstriyel Tasarım Mühendisi" kimdir? 

Özgün, faydalı, inovatif, yüksek teknolojiye sahip, disiplinler arası, az enerji tüketen, çevreye duyarlı vb. özellikte endüstriyel ürünler yaratmak/geliştirmek hem üretici hem de tüketici için çok önemlidir. Bu tür ürünler geliştirecek tasarımcılar yetiştirmek amacı ile son yarım asırlık süreçte yurt içi ve dışındaki üniversitelerde bazı programlar oluşturulmuştur. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyli bu programlar; “Endüstri Ürünleri Tasarımı”, “Endüstriyel Tasarım Mühendisliği”, “Endüstriyel (Ürün) Tasarım ve Mühendisliği”, “Inovativ Tasarım Mühendisliği” vb. isimler almışlardır.

Teknoloji/Mühendislik Fakülteleri bünyesinde açılan “Endüstriyel Tasarım Mühendisliği” bölümlerinde hem temel mühendislik konuları hem de tasarımın estetik/ergonomik yanı ele alınmakta ve bu amaçlı müfredatlar hazırlanmaktadır. Böylece bu program mezunu tasarım mühendisleri genel mühendislik tasarım bilgisi (inovativ, sistematik, teknolojik vb. tasarım yapma ve yönetme) ile endüstri ürünleri tasarımı yeteneklerini (yaratıcı, estetik, ergonomik vb.) bütünleştirmektedir. Bu farklı disiplinlerin yetenek ve özelliklerine sahip bir profesyonel ise genelde “Ürün Tasarım Mühendisi” veya “Endüstriyel Tasarım Mühendisi” olarak anılır.

 

 Hangi alanda faaliyet gösterir?

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği günümüz ve gelecekte en fazla rağbet gören mesleklerden biri olacaktır. Mezunların istihdam alanı çok geniş olup başlıcaları şöyle sıralanabilir:

 •          Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
 •          Uçak ve gemi imalat sanayi
 •          Makine imalat ve kalıp sanayi
 •          Mobilya sanayi
 •          Cam ve seramik sanayi
 •          Savunma sanayi
 •          Döküm sanayi
 •          Biyomedikal ve tıbbi malzeme üretim sanayi
 •          Toplu taşım araçları üretim sanayi
 •          Plastik teknolojisi
 •          Kalite kontrol ve gözetim şirketleri vb. 

 

Endüstriyel Tasarım Mühendisleri genelde endüstiyel ürün geliştirilen ve üretilen tüm sektör, AR-GE merkezi, savunma sanayi, havacılık, uzay, otomotiv, mobilya, tıp ve biyomedikal vb. alanlarda istihdam edilir.   

Program mezunu bir adayın kazanabileceği temel bilgi ve yetenekler şöyle özetlenebilir.

KAZANILAN ÖZELLİKLER

İyi

Çok iyi

Teknik resim

 

CAD Programları kullanımı

 

CAE Programları kullanımı

 

İmalat ve malzeme bilgisi

 

Temel mühendislik bilgisi

 

Temel tasarım bilgisi

 

Yaratıcı düşünebilme

 

Sistematik düşünebilme

 

Tasarım yapabilme

 

Proje hazırlayabilme

 

Girişimcilik