Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Hakkında

Toplumsal bir talep ve/veya ihtiyacı karşılayacak teknik bir ürün/mamül geliştirmek için yürütülen faaliyetlere tasarım denir. Tasarım çeşitli açılardan ele alınabilir. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü tasarımın hem görsel ve estetik yönü (yani artistik tarafı) hem de mühendislik yönünü (yani teknolojik, işlevsellik, dayanım, imal edilebilirlik vb.) ele alır. Bölümümüz bu iki tasarım alanını (mühendislik ve estetik) birleştiren ve birlikte uygulayan bir programdır. Bu tür özelliklere sahip bir mühendis çok yaratıcı/inovatif tasarımlar yaparken dayanım ve imal edilebilirliği de dikkate alacaktır. Böylece de her alanda çok aranılan üstün özellik ve yeneklere sahip olacaktır.

Bölümümüz; tecrübeli akademik kadrosu, mevcut atelye ve labrotuvar imkanları, sanayi fırsat ve uygulamaları ile kaliteli ve üst düzey bir mühendislik eğitim-öğretim sunmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde iyi bir eğitim amaçlanmaktadır.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümüne hem genel liselerden ve hem de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından (MTOK) öğrenci alınmaktadır. Meslek lisesi mezunu öğrencilere 1 yıl süreli bir hazırlık eğitimi uygulanır. Bölümümüze MF-4 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Bölüm mezunları Endüstriyel Tasarım Mühendisi ünvanı alır.

 

Bölümümüz; ülke ihtiyaçlarına uygun, uluslararası normlarda ve iyi eğitim almış "Endüstriyel Tasarım Mühendisleri" yetiştirmeyi amaçlamaktadır.   

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Eğitimi 

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesine bağlı bölümlerde öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). Dört yılık eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Eğitim dili Türkçe'dir. Fakültemiz Endüstriyel Tasarım Mühendisliği öğrencileri, endüstri yaz stajına ek olarak, bir yarıyıl işyeri eğitimi alır. Öğrencilerimiz isterlerse çift anadal ve yandal yapabilirler. Lisans mezunu öğrencilerin lisans üstü eğitim imkanları da vardır.

Mezunlarımız kamu ve özel sektörde "Mühendis" veya (eğitim formasyonu sonrası) MEB'de "Teknik Öğretmen" olarak çalışabilirler.