Makina Tasarım Dergileri
 - Journal of Engineering Design
 
- Computed-Aided Design
 
- Research in Engineering Design
 
- Machine Design Dergisi
 
- WEB Sanal Arşivivi: CAD
 
- AI for Engineering Design, Analysis and Manufacturing Dergisi
 
- Int. Journal of Design Engineering
 
- Journal of Design Research
 
- AI in Design Webliography Journals
 
- Tasarım Dergilerine bir başka bağlantı (Canada Tasarım ağından)
 
- Journal of Design Communication
 
- Çeşitli CAD ve tasarım konularında makale ve sunular
 
- MATİM Derneği ve Dergisi / ODTÜ
 
- TurkCADCAM*net portalı
 
- İlk 10 en iyi tasarım mühendislik web sitesi
 
- Mechanical Engineering Magazine / ASME