Duyurular

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

2019- 2020 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim

TKN 401 – İŞYERİ EĞİTİMİ DERSİ

 

TKN 401 – İşyeri Eğitimi dersinin, 2019-2020 Bahar Yarıyılı TKN 401- İşyeri Eğitimi dersi güncel ‘Ders Tanımlama Formu’ esas alınarak hazırlanan ve aşağıda verilen Pandemi Dönemi haftalık ders planına göre uzaktan eğitim ortamında devam ettirilmesine karar verilmiştir.  

Bu bağlamda hazırlanan Pandemi Dönemi İşyeri Eğitimi haftalık ders planı aşağıdaki tabloda verilmiştir ve bu kurallar kapsamında ders/uygulama yapılacak ve değerlendirilecektir.

Uzaktan Eğitim Haftalık Ders Dağılımı

Hafta

İçerik

1 – 5. Hafta

(30.03- 01.05 2020)

      - İşyeri eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar, oryantasyon

      - İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları

      - İş Hukuku uygulamaları

      - Mühendislik etiği ve uygulamaları, Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik etkileri

 Öğrencilerin fiilen işyeri eğitimine devam edilen süreçte bulundukları firmadaki   uygulama ve gözlemlerini de dikkate alarak yukarıdaki konu başlıklarını içeren bir   rapor hazırlaması ve teslimi.

6 – 10. Hafta

(04.05- 05.06 2020)

       - Mühendislik standartları ve uygulamaları, 

       - Kalite yönetimi ve uygulamaları,

       - Sürdürülebilir kalkınmada işyerinin rolü ve uygulamalar

       - Risk yönetimi ve işyerindeki uygulamaları,

       - Organizasyon yönetimi ve iş akışı uygulamaları,

       - Talimatlandırma ve süreç takibi,

       - Rekabet edebilirlik, Maliyet ve süreçler

       - Mühendislik ekonomisi ve uygulamaları

 Öğrencilerin fiilen işyeri eğitimine devam edilen süreçte bulundukları firmadaki   uygulama ve gözlemlerini de dikkate alarak yukarıdaki konu başlıklarını içeren bir   rapor hazırlaması ve teslimi.