Yaz Stajı - Defter Formatı
25 August 2021 | 09:29

Staj Defteri Formatı

- Staj defteri tek parçadan oluşmak zorundadır (Staj defteri kapağı, tüm formlar, çalışma çizelgesi, staj raporu ve teknik resimler). 

- Tüm evraklar hazırlandıktan sonra ön kapak şeffaf ve arka kapak mavi olacak şekilde ciltletilmelidir (Spiralli de olabilir).

- Staj raporu, el yazısı ile günlük olarak doldurulmalı (mavi tükenmez kalemle) ve en az 5 adet teknik resim (öğrencinin kendisi tarafından bilgisayarda veya elde çizilmiş) içermelidir.

Staj Defteri (Buradan ulaşabilirsiniz)

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

  • Staja başlamadan önce istenilen belgeler sigorta işlemleri içindir. Staj teslim dosyası ile bu işlemler farklıdır. Bu nedenle staj dosyasında bulunan bütün formlar daha önceden verilmişse dahi eksiksiz olarak staj teslim dosyasında verilmelidir. 

  • Form 1'den 3 adet, diğer formlardan 1 adet olacak şekilde staj defteri içerisine eklenmelidir. Form 6 ve 7 sicil fişleridir, kapalı zarfta ve üzeri mühürlü olarak defterle birlikte gönderilmelidir.  

  • Form 1'de STAJ/İŞYERİ KOMİSYON ve AKADEMİK BİRİM ONAYI kısımları iş yerine doldurtulmayacak. Bu kısımlar bölüm staj komisyonu ve bölüm başkanı onayları içindir.

  • Fotoğraf istenen her formda fotoğraf olmak zorundadır. Fotoğrafsız evrak kabul edilemez.

  • Staj defteri pdf dosyası 12. sayfası stajda neler yapıldığını yazmak için ayrılmıştır. Öğrenciler bu sayfada yapılan işin adını ve tarihini gün gün yazmalıdır. Bu sayfalar staj günü kadar çoğaltmalıdır ve her sayfa için ilgili yerler imzalı olmak zorundadır.

  • Çalışma çizelgesinde konu başlıkları ile tarihler eksiksiz olarak sırası ile yazılmalıdır.

  • Formlarda tarih, imza gibi kısımlar doldurulurken hiçbir yerde silinti, kazıntı vb. şekilde değişiklikler olmamalıdır.

  • Staj defteri ile staj sicil fişleri (kapalı ve üzeri mühürlü zarfta) bölüm sekreterliğine en geç EKİM AYI'nın birinci haftası mesai bitimine kadar teslim edilmelidir. 

  • Stajlar, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler ders|eri bitene kadar staj yapamazlar. Fakat yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan, Mezuniyet için tek ders veya üç ders bütünleme sınavına girebilecek durumda olan öğrenciler yarıyıl içerisinde, dönem sonu sınav döneminde sınavları olmay​an öğrenciler de sınav döneminde staj yapabilirler.

 

 

Staj yönergesi güncel (Buradan ulaşabilirsiniz)

background image