UML ve SysML Dilleri

 

UML Nedir?

http://tr.wikipedia.org/wiki/UML 

OMG ve SysML 

http://www.omgsysml.org/ 

UML diline ait dosyalar

http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm 

SysML diline ait dosyalar

http://www.sysml.org/specs.htm