Bölüm Tanıtımı

 video-kapak-1

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği;

Endüstriyel tasarım mühendisliği, toplumsal talep ve pazar ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni fikir ve kavramların geliştirilmesi ve elde edilen çıktılar ile seri üretimi gerçekleştirilebilecek yeni bir ürünün tasarım ve üretim sürecini kapsar. Ülke ekonomisinin ayakta kalıp güçlenebilmesi için yeni fikirlere ve bu fikirlerin uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç vardır. Ülkedeki tasarım faaliyetleri ve işletmelerdeki yenilikçi ürünlerin sayısının arttırılmasını sağlayacak en önemli mesleklerden birisi de Endüstriyel Tasarım Mühendisliğidir.

Endüstriyel tasarım mühendisinin görevi; insanların hayatını kolaylaştırabilecek, özgün, güvenilir, ergonomik, işlevsel, çevre dostu ve imal edilebilir ürünlerin geliştirilmesidir. Ürün tasarım sürecinde, belirlenen kullanıcı kitlesine uygun olarak geliştirilecek yeni fikre ait eskizler hazırlanması, bilgisayar destekli ortamda üç boyutlu modeller oluşturulması, kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, gerekli analizlerin yapılması ve ürün teknik resim çıktıları hazırlanılarak üretime hazır hale getirilmesinden endüstriyel tasarım mühendisi sorumludur. Yeni bir fikrin oluşumundan başlayıp üretimine kadar devam eden bu süreçte, endüstriyel tasarım mühendisinin sahip olması gereken tüm donanım ve özelliklerin kazandırılması bölümümüzün amaçları arasındadır.

 

 

Endüstri 4.0’ın en önemli çıktılarından birisi bilim ve teknolojide yeni alanların ortaya çıkmasıdır. Çok disiplinli yapıları ile öne çıkan bu yeni alanlardan biri olan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Avrupa ve dünyada başarılı örnekleri bulunan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünün ülkemizdeki ilk örneklerinden olan Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Gazi-ETM) bölümünde, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyindeki öğrenim süresi 4 yıl (8 yarıyıl) olan Gazi-ETM bölümünde eğitim dili Türkçedir. Gazi-ETM öğrencileri 40 işgünü endüstri yaz stajına ek olarak, 1 yarıyıl işyeri eğitimi alır ve istedikleri takdirde çift ana dal ve yan dal yapabilirler. Gazi-ETM bölümü olarak öğrencilerimizin endüstri stajı ve işyeri eğitimlerini yurt dışında gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunmaktayız. Pek çok öğrencimiz gerek Erasmus+ projeleri aracılığı ile gerekse de kendi özel girişimleriyle yaz stajlarını AB ülkelerinde gerçekleştirmektedir.

Bölümümüze hem genel liselerden hem de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından (MTOK), MF-4 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır.

 

 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, ülkemizde yeni bir alan olmasına rağmen gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün farklı sektörlerde daha fazla rağbet gören mesleklerinden biri haline gelmektedir.

Mezunların istihdam alanı çok geniş olup, başlıca çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
 • Uçak ve gemi imalat sanayi
 • Makine imalat ve kalıp sanayi
 • Mobilya sanayi
 • Cam ve seramik sanayi
 • Savunma sanayi
 • Döküm sanayi
 • Biyomedikal ve tıbbi malzeme üretim sanayi
 • Toplu taşım araçları üretim sanayi
 • Plastik teknolojisi
 • Kalite kontrol ve gözetim şirketleri vb. 

 

82 yıllık geçmişi ile sadece Türkiye’nin değil bulunduğu bölgenin de en köklü eğitim kurumlarından olan Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi atölye ve laboratuvarları açısından ülkemizin en zengin ortamlarına sahiptir. Bu ortamları kullanabilen bölümümüz öğrencileri gerek geleneksel gerekse de yeni tasarım ve imalat teknolojilerini deneyimleme şansına sahip olmaktadırlar. Bölümümüz öğrencileri geleneksel tasarım ve imalat yöntemlerini öğrendikleri gibi, bölümümüz bünyesinde kurulan tersine mühendislik ve hızlı prototipleme laboratuvarlarındaki 3B yazıcılar ve tarayıcılarla yeni nesil tasarım ve imalat yöntemlerini öğrenebilirler. Aldıkları proje odaklı derslerle bir ürünün düşünceden uygulamaya geçiş sürecine kadar tüm aşamalarını planlayıp gerçekleştirebilirler.

 

  

 

Endüstriyel tasarım mühendisleri, seri üretimin gerçekleştirildiği, savunma sanayi, havacılık, uzay, otomotiv, mobilya, tıp ve biyomedikal vb. gibi tüm sektörlerde istihdam edilmektedir. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü mezunu, CAD (Computer-Aided Design) ve CAE (Computer-Aided Manufacturing) programları kullanımı, imalat ve malzeme bilgisi, temel tasarım ve mühendislik bilgisi, yaratıcı ve sistematik düşünebilme, teknik resim, yeni bir ürün tasarlayıp geliştirebilme, proje hazırlayabilme ve girişimcilik alanlarında temel bilgi ve yetenek sahibi olurlar.

 

Misyonumuz;

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümü, tecrübeli akademik kadrosu, mevcut atölye ve laboratuvar imkanları, sanayi fırsat ve uygulamaları ile üst düzey bir mühendislik ve tasarım eğitimi sunmaktadır. Değişen piyasa şartları ve ülke ihtiyaçlarına uygun, uluslararası normlarda, tam donanımlı, değişim ve gelişime açık, tasarım ve mühendislik uygulamalarında başarı ile faaliyet gösterebilecek "Endüstriyel Tasarım Mühendisi" yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölümümüz, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde iyi bir eğitim ile  katma değeri yüksek, ülke sanayisinin gelişimine katkıda bulunabilecek ürünler tasarlayıp geliştirebilen mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyonumuz;

Uluslararası standartlarda laboratuvar, stüdyo ve atölyeler kurmak, alanında en iyi tasarım mühendislerini yetiştirmek, gelişim ve değişimi sürekli hale getirerek "Endüstriyel Tasarım Mühendisliği" eğitimi verilen kurumlar arasında öncü olmak bölümümüzün başlıca hedefidir.

 

Bölümümüze ait tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz. Daha ayrıtılı incelemek için Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz TIKLAYIN

video-kapak-1-1

 

 

 

 

Öğrencilerin gözünden

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

(Soru-Cevap)

 

 

 

 

video-kapak-2-1

 

 

 

 

Mezun olmadan patron oldum!

Endüstriyel Tasarım Mühendisi anlatıyor..

 

 

 

 

 

Bölümümüz Tasarım Mühendisliği Topluluğuna ait Instagram hesabı için TIKLAYIN

Bölümümüz Bilgi Paketi için TIKLAYIN

background image